Foto's Jan Tijsma


BELANGENORGANISATIEStandpunten en activiteiten

2 gemeenten 1 regio

Noodzaak tot samenwerken

De marketing van de regio Zuidwest Friesland (gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren) is versnipperd. Dat is inefficiënt, duur en niet gastvrij. De namen van de beide gemeenten 'Sudwest Fryslân' en 'De Fryske Marren' maken het voor de toerist extra verwarrend. Zuidwest Friesland en de Friese meren overlappen elkaar voor 'iemand van buiten'. Het is aan ons om hier marketingtechnisch één regio van te maken!

Toeristisch huis

Onder deze werknaam bundelen ondernemers, wethouders en ambtenaren in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân de krachten. Dit jaar (2016) wordt het jaar van de waarheid. Eind april moet de organisatie lopen. Het is niet de bedoeling om een nieuw marketingapparaat naast alle andere op te bouwen. Het Toeristisch Huis is een platform, dat bestaande initiatieven en organisaties op het gebied van regiopromotie en –marketing in de regio in beeld wil krijgen, met elkaar wil verbinden en versterken. De scoop ligt op het vertegenwoordigen van bedrijven in beide gemeenten. Discrimineren op gemeentegrens kan volgend jaar niet meer! Een stap verder is het samen maken van een brochure en een gezamenlijk georganiseerd programma voor deelname aan beurzen.

Polder

Polder

VVV

De VVV in de gemeente De Fryske Marren is een sterke organisatie. Omdat de VVV De Fryske Marren – Gaasterland álle recreatie- en toerismebedrijven in de gemeente vertegenwoordigd, ziet de OVRT in de VVV een belangrijke partner voor het opzetten en uitvoeren van regiopromotie.

Gemeenten en Provincie

Voor regiopromotie legt de gemeente De Fryske Marren jaarlijks structureel geld op tafel (zo’n 140.000 Euro), in de vorm van subsidie aan de VVV. Voor het opstarten van het samenwerkingsverband tussen beide gemeenten zeggen Provincie en de gemeente Súdwest Fryslân eenmalige bijdrage toe. De OVRT vindt dat de gemeente Súdwest Fryslân moet toezeggen structureel (in plaats van eenmalig) bij te dragen, om geloofwaardig over te komen. Dit is te verdedigen omdat ook in Súdwest Fryslân via de toeristenbelasting veel geld voor dit doel wordt opgehaald.

Balk

Raadhuis Balk

OVRT en Merk Fryslân

Merk Fryslân is de opvolger van Fryslân Marketing. De OVRT was actief betrokken bij de besprekingen over de werkwijze van Merk Fryslân en over de gewenste betrokkenheid van ondernemers De OVRT ziet niets in een door ondernemers geleid bestuur. In de eerste plaats omdat te veel ondernemers het in een nieuwe organisatievorm eens moeten worden over een strategie. In de tweede plaats omdat en het geld en de eindredactie bij de Provincie blijft. Ons standpunt hierin:

Provincie:

  • neem eigenaarschap t.a.v. de marketing en promotie van Friesland. Trek een marketeer aan en zet Friesland op de kaart.
  • Maak duidelijk wie de beslissingen neemt, wat je visie is t.a.v. recreatie & toerisme, inwoners, werkgelegenheid, etc., en welke doelen je wilt bereiken.

OVRT is deelnemer van de zogenaamde “barometeroverleggen” tussen Merk Fryslân en haar stakeholders.

OVRT en Toeristisch Huis

De OVRT investeert tijd en energie in regiopromotie. Wij kloppen niet aan bij de leden om extra geld hiervoor; OVRT is niet opgericht om regiopromotie mee te financieren. Wij behartigen de belangen van ondernemers in T&R. Onder andere het belang in de besteding van geld dat voor de uitvoering van regiopromotie is opgehaald. In de grond vinden wij dat bedrijven en overheden elk hun eigen promotie moeten financieren. Met het ophalen van toeristenbelasting ligt het geld van de ondernemers voor regiopromotie bij de gemeente. Wij worden daar principieel niet vrolijk van. Daar staat tegenover dat met de oprichting van 'het Toeristisch Huis' het initiatief meer bij de ondernemers ligt. Daarom draagt de OVRT constructief bij aan de vorming van het Toeristisch Huis.

Kijk over de grens

Wij vinden dat regiopromotie verder gaat dan de grens van de gemeenten. Er valt veel te halen door contact te zoeken met de Provincie Fryslân en met bijvoorbeeld Amsterdam. Op wereldschaal is Nederland geen land, maar een metropool. Naast de marketinginspanningen om van 'Fryslân' een merk te maken, moeten we de andere merken niet vergeten. De weidse vergezichten, het vlakke land, de historische gevels en de poldercultuur kan ook verkocht worden aan mensen die eigenlijk kwamen voor 'merk Amsterdam'. Op minder dan 1.5 uur rijden van Amsterdam zijn wij op wereldschaal eerder een wijk dan een Provincie.

Slotermeer

Slotermeer

Verslag: Peter Keus - januari 2016